مرکز رشد شريف صفحه نخست

ساخت نرم افزار مستندات آموزشى وزارت بهداشت توسط واحد فناور مركز رشد شريف

عکسنرم افزار مستندات آموزشى وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكى با همكارى دفتر برنامه توسعه ملل متحد (UNFPA) وسفارش دفتر آموزش و ارتقاى سلامت وزارت بهداشت توسط يكى از شركت‌هاى مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف ساخته و پس از پايان دوره تست و ارزيابى در كل كشور مورد بهره بردارى قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه صنعتى شريف، مهندس محمدحسين ربيعى مديرعامل شركت سامانه هاى هوشمند مصباح در اين رابطه گفت: جمع آورى منابع آموزشى سالهاى گذشته وزارت بهداشت و تبديل آن به منابع الكترونيكى و تهيه بانك اطلاعاتى شامل كليه مستندات آموزشى اعم از كتاب، بروشور، فيلم، سي دى، نرم افزار و غيره به مديران و برنامه ريزان آموزشى در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى امكان مي دهد كه نماى دقيقى از وضعيت آموزش در حوزه هاى مختلف سلامت بدست آورند و بر اساس داده هاى اين پايگاه اطلاعاتى و با در نظر گرفتن اولويتهاى آموزشى در حوزه سلامت، برنامه ريزى براى تهيه منابع آموزشى را انجام دهند.

ربيعى گفت: اين بانك به پژوهشگران، نويسندگان و فعالان بخش آموزش در حوزه سلامت امكان مي دهد تا با در نظر گرفتن مستندات موجود، خلاءهاى آموزشى را تعيين كرده و جهت تاليفات بعدى برنامه ريزى دقيق داشته باشند.

وى افزود: به علاوه در هنگام برنامه ريزي هاى آموزشى با در دست داشتن مستندات موجود امكان استفاده از اين مستندات در برنامه ها و مداخلات آموزشى آتى فراهم آمده و از دوباره كارى در تدوين محتواى آموزشى براى اين قبيل اقدامات جلوگيرى مي شود. بدين ترتيب، صرفه جويى و بهره ورى قابل ملاحظه اى در اين راستا ميسر مي گردد.

ربيعى اظهار داشت: ارايه گزارشات مداوم بر طبق درخواست هاى مديران، آناليز اطلاعات و ارايه نمودارهاى مختلف، از ديگر قسمت هاى نرم افزار است.