مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «نكات كليدى مالياتى» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

آشنايى با قوانين و مقررات مالياتى، يكى از نيازهاى اساسی شركت‌هاى خصوصى مى‌باشد كه عدم آگاهى درست و كاربردى از قوانين و روند اجرايى پرداخت ماليات، باعث بروز مشكلاتى در شركت‌ها مى‌شود. در اين ميان آشنايى مديران و كارشناسان شركت‌هاى كوچك و دانش بنيان با قوانين مالياتى امرى ضرورى است. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با مباحث مالياتى، دوره آموزشى «نکات کلیدی مالیاتی در حوزه شرکت‌ داری» را برگزار نمود.

اين دوره آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، به مدت 8 ساعت در تاريخ 12 و 13 تیر 1396 برگزار شد.

در اين دوره كه با ارائه آقاى میثم حاجی محمدی، نویسنده کتاب صفر تا صد مالیاتی، مشاور، متخصص و مدرس امور مالياتى، انجام گرفت، مباحثى نظير: چگونه در مالیات به موفقیت می رسید؟، چارچوب شناخت و یادگیری مدیریت امور مالیاتی، مواد قانونی مهم و مورد نیاز کسب و کارها، آشنایی با مواد مهم مالیات بر ارزش افزوده، تعریف مؤدی خاص شدن، کانال های شناسایی مؤدیان خاص حوزه مالیاتی، آشنایی با سیستم سازی مالیاتی، معرفی پایگاه های اطلاعاتی مهم مرتبط با مالیات، نکات حساس اظهارنامه مالیاتی، نکات موثر در ارتباط با ماده 169 گزارش خرید وفروش، تشریح چند پرونده واقعی جرائم مالیاتی و ... مطرح گرديد. در بین مباحث و نیز پايان دوره، به سؤالات مالياتى شركت كنندگان پاسخ داده شد.