مرکز رشد شريف صفحه نخست

موفقيت فناوران مستقر در مركز رشد در توليد باترى‌هاى پيشرفته ويزيوم با دوام بالا

عکس

محققان يكى از واحدهاى فن‌اور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف موفق به توليد باترى خانه‌هاى ويزيوم شدند كه از پيشرفته‌ترين نمونه‌هاى باترى است كه از مزيت ايمنى و عدم انفجار و سه سال و نيم دوام برخوردارند.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس هادى فيوض ــ مديرعامل شركت توليدى تحقيقاتى توليدكننده اين محصول ــ با بيان اين كه بحث ذخيره سازى انرژى يكى از گلوگاه‌هاى تكنولوژى در تمام دنيا است، اظهار كرد: پيشرفته‌ترين باترى‌ها از نوع ليتيومى هستند كه بحث انفجار پذيرى آنها نيز مطرح مى‌شود و براى همين است كه مثلا براى باترى اضطرارى هواپيماها و يا حتى در صنايع نظامى از اين باترى‌ها استفاده نمى‌شود زيرا همه از بحث انفجار اين باترى‌ها مى‌تـرسند.

وى گفت: باترى خانه‌هاى ويزيوم اين مشكل را ندارند و نمونه باترى ساخته شده در اين واحد، سه برابر وزن و حجم كمتر داشته و حدود 500 بار قابل شارژ بوده و حدود سه سال و نيم نيز عمر مى‌كند.

فيوض با بيان اين كه انرژى به آرامى و بدون خطر انفجار از اين باترى‌ها قابل دريافت است، تصريح كرد: تنها رقيب ما در اين محصول يك شركت آمريكايى است كه باترى‌خانه‌هاى ويزيوم آنها 100 كيلو وات را در 11 ثانيه و باترى‌ ايراني200 كيلو وات را در 10 دقيقه مى‌دهد يعنى باترى خانه‌هاى ويزيوم ايرانى 60 برابر بادوام‌تر است

عکس های مرتبط:

عکس های مرتبط:

عکس های مرتبط: