مرکز رشد شريف صفحه نخست

استقرار يكى از واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در پارك فناورى پرديس

شركت نورآفرين شريف به مديريت عاملى جناب آقاى مهندس بهروز خيرانديش كشكويى، بعد از گذشت 3 سال فعاليت مستمر در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در سال 1387 با موفقيت از مركز رشد خارج شده و در راستاى ضرورت تداوم رشد و توسعه فعاليت‌هاى فناورانه، در پارك فناورى پرديس مستقر گرديد.

شركت نورآفرين شريف در مدت استقرار در مركز رشد توانست حداقل 2 محصول را با فعاليت‌هاى تحقيق و توسعه براى اولين بار در كشور در حوزه بسيار پيشرفته ليزر و اپتيك توليد و تجارى‌سازى نمايد. از آن جمله مى‌توان دستگاه ليدار ليزرى ابر (سيلومتر) كه با حمايت سازمان هواشناسى كشور و سنسور فيبر نورى فشار آكوستيكى (سونار فيبر نورى) كه به سفارش صنايع دفاعى كشور ساخته شده را نام برد.

شركت نور آفرين شريف هم‌اكنون در حوزه‌هاى مهندسى فوتونيك و ليزر، مهندسى انرژى، مهندسى آكوستيك و نويز، مهندسى الكترونيك و كنترل، مهندسى مكانيك و مكاترونيك و مهندسى تامين كالا با فناورى برتر فعاليت مى نمايد.

در حال حاضر نورآفرين شريف افتخار دارد كه با برخوردارى از حدود 20 نفر كارشناس تمام وقت و پروژه‌اى و با افزايش سبد محصولات و خدمات، فعاليت‌هاى تحقيق و توسعه درون شركت، توانسته است علاوه بر ايجاد كارآفرينى براى بخشى از جامعه نخبه كشور براى توسعه و افتخار ملى نيز همت گمارد.