مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «روابط عمومى تجارى» در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته شريف

در حال حاضر، شاهد يك چرخش اساسي از بازاريابي تبليغات محور، به بازاريابي روابط عمومي محور، هستیم. ديگر نمي‌توان فقط با تكيه بر تبليغات، يك نام تجاري را به بازار عرضه كرد. زيرا تبليغات ديگر اعتبار ندارد. تبليغات نداي يك سويه‌ي شركتي است كه تنها به فروش بيشتر مي‌انديشد. يك نام تجاري جديد را فقط به كمك اطلاع رساني يا روابط عمومي مي‌توان ارائه و تثبيت كرد. روابط عمومي PR اين امكان را در اختيار شما مي‌گذارد كه پيام تبليغاتي خود را به شكلي غيرمستقيم و با كمك گروه سوم (رسانه هاي جمعي) به گوش مخاطبان برسانيد.

مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران و کارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد با روابط عمومی تجاری، دوره آموزشى «روابط عمومی تجاری؛ نقش اطلاع رسانی در برند سازی» را در تاریخ 10 اسفند 1395 به مدت 4 ساعت برگزار نمود.

در اين دوره كه با ارائه جناب آقاى حمید روستا مشاور و مدرس در حوزه ارتباطات تجاری، مدیریت رسانه و تبلیغات، انجام گرفت سرفصل‌های: ارتباط میان برندسازی و اطلاع‌رسانی، تعریف روابط عمومی تجاری، ارتباطات یکپارچه بازاریابی استراتژی تولید پیام تجاری، اصول ایده پردازی و تولید پیام تجاری، انواع پیام‌های تجاری، اصول خبرنویسی، انتخاب رسانه مناسب برای انتشار پیام، آشنایی با ظرفیت‌های شبکه اجتماعی، تحلیل کلیدی‌ترین چالش‌های درون سازمانی مدیران روابط عمومی و ... مورد بحث قرار گرفت.