مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «مطالعات و تحقيقات بازار» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

بازاريابى يكى از نيازهاى مهم و اساسى كسب و كارهاى كوچك و دانش بنيان است كه عدم آگاهى درست و كاربردى از بازاريابى، مشكلاتى را براى بقای كسب و كار بوجود خواهد آورد. جهت حفظ و ارتقای جایگاه کسب و کار در بازارهاى رقابتى در سطح ملى و جهانى، آشنايى مديران و كارشناسان شركت‌هاى دانش بنيان با مباحث بازاریابی به خصوص مطالعات و تحقیقات بازاريابى، امرى ضرورى است.

به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «مطالعات و تحقیقات بازار» را برگزار کرد.

اين دوره آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، به مدت 12 ساعت از تاريخ  6 شهریور تا 15 شهریور 1395 در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف برگزار شد. اين دوره توسط جناب آقاى دكتر هومن عطار دارای مدرک دکتری PHD مدیریت و تئوری‌های سازمانی از دانشگاه مکواری استرالیا، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امیرکبیر و مدرس و مشاور در زمینه برنامه ریزی و تحقیقات بازاریابی و مدیریت ریسک ارائه شد و موضوعاتى نظير: تحقیقات بازاریابی در ایران، مشخصات و رفتار مشتری در ایران، بخش‌بندی بازار ایران، آنالیز رفتار مشتری، چگونگی جمع آوری داده در بازار ایران، دسته بندی مشتریان و ... مورد بحث قرار گرفت.