مرکز رشد شريف صفحه نخست

امضاى تفاهم‌نامه بين مركز رشد شريف و صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك

در راستاى تحقق اهداف توسعه فناورى كشور و نظر به اهتمام مركز رشد فناوريهاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف در تجاري سازى و ايجاد طرح ها و پروژه هاى مبتنى بر  دانش و فناورى و نظر به تجارب صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك در حوزه پشتيبانى مالى و ارايه خدمات جهت توسعه كسب و كار بنگاه هاى دانش بنيان و با فناوري هاى پيشرفته و تعاملات گسترده با نهاد هاى مالى كشور، با جهت گيرى توسعه اقتصاد مبتنى بر دانش در كشور، تفاهم نامه همكارى در 9 ماده به امضاى مهندس برزو مختارى رئيس هيأت مديره و مدير عامل صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك و مهندس مجيد دهبيدى‌پور مدير مركز رشد فناوري هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف رسيد.

اعطاى تسهيلات، صدور ضمانت‌نامه، حمايت مالى و اعتبارى از شركت‌هاى مستقر در مركز برابر ضوابط و آيين‌نامه‌هاى صندوق، حمايت در تبديل ايده هاى كارآفرينانه دانشگاه به محصول يا خدمت، همكارى متقابل فنى و اقتصادى با هدف كمك به توسعه توان تحقيق و رشد بنگاه‌هاى اقتصادى كوچك در زمينه الكترونيك و مباحث مرتبط، حمايت از ايجاد و توسعه بنگاه‌ها براى توليد و عرضه محصولات و خدمات حاصل از دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورى در حوزه الكترونيك و مباحث مرتبط، تجارى‌سازى دستاوردهاى پژوهشى، طرح‌هاى توليدى صنعتى و انبوه در حوزه‌هاى مرتبط با اساسنامه صندوق، همكارى در حفظ حقوق دانش فنى و مالكيت فكرى پروژه‌هاى شركت‌هاى فناور مستقر در مركز، مشاوره و ارزيابى اقتصادى، ارزش‌گذارى، مديريت خطر و مديريت پروژه طرح‌هاى توسعه فناورى، خريد، انتقال، جذب و توسعه فناورى‌هاى پيشرفته در حوزه‌هاى مرتبط با اساسنامه صندوق، حمايت از حضور شركت هاى كارآفرين در مناقصه‌ها، همايش‌ها و نمايشگاه‌هاى داخلى و خارجى، همكارى در تدوين شاخص‌هاى ارزيابى اثربخشى تسهيلات اعطايى صندوق و اعلام آن جهت درج در گزارش مراجع ذى‌صلاح از جمله موضوعات اين تفاهم‌نامه است.

دكتر روستاآزاد، سرپرست دانشگاه، در مراسم امضاى تفاهم نامه ، ضمن تاكيد بر لزوم ارتقا بهره ورى در جامعه، سرمايه گذارى در جهت استفاده از پتانسيل ها و ظرفيت هاى موجود را ضرورى دانستند و خاطر نشان كردند كه در شرايط فعلى بايد ضمن سرمايه گذارى مناسب در اين امور، نسبت به توسعه صدور خدمات فنى- مهندسى اهتمام ويژه داشته باشيم و تجربه نشان داده است كه واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه، يكى از حوزه هاى مهمى است كه مي توانند در جهت رسيدن به اين هدف موفق عمل نمايند و بايد شرايط اوليه جهت راه اندازى و توسعه كسب و كارهاى اين چنينى را فراهم نماييم.

جهت دريافت اطلاعات تكميلى در مورد ضوابط و آيين‌نامه‌هاى صندوق به آدرس www.esfrd.ir   مراجعه فرماييد.