مرکز رشد شريف صفحه نخست
دانشگاه صنعتى شريف
۱۱ طرح فناورانه دانشگاه صنعتى شريف قرارداد صنعتى بستند

آغاز بكار پنجمين كنفرانس بين‌المللى مديريت ارزش آفرين، نوآورى و سرمايه فكرى

سيزدهمين كنفرانس بين‌المللى مديريت با حضور مديران برجسته در دانشگاه صنعتى شريف

رئيس دانشگاه شريف: لزوم رشد الگوهاى صحيح دانش‌بنيان در راستاى اقتصاد مقاومتى

افزايش توليد ثروت با ايجاد كانون‌هاى دانش و صنعت در دانشگا‌ه‌ها

سهم دانشگاه صنعتى شريف از برگزيدگان جشنواره ملى پژوهشگران برتر سال 89

برگزارى دهمين جشنواره برگزيدگان پژوهش و فناورى دانشگاه صنعتى شريف

سه طرح برگزيده جشنواره جوان خوارزمى سهم دانشگاه صنعتى شريف

اعلام برنامه‌هاى هفته پژوهش و فناورى دانشگاه صنعتى شريف

ديدار روساى دانشگاه صنعتى شريف و انجمن تله مديسين آمريكا

آغاز به كار رسمى مركز حمايت و توسعه فناورى دانشجويى طلوع در دانشگاه صنعتى شريف

تاسيس مركز مطالعات فرهنگ و فناورى در دانشگاه صنعتى شريف

ساخت اينورتر استاتيكى مترو با ظرفيتkVA ۴۰توسط محققان دانشگاه شريف

طراحى‌نرم‌افزار ‌انرژى‌الكتريكى‌سيستم‌هاى‌حمل و نقل‌ريلى‌توسط محققان شريف

تدوين برنامه راهبردى‌مديريتى حوزه پژوهش و فناورى دانشگاه صنعتى شريف

بهبود عملكرد پيل‌هاى سوختى با ميكرو الياف نانونقره‌يى توسط محققان دانشگاه شريف

نحوه پرداخت پژوهانه به دانشجويان دوره دكترى دانشگاه صنعتى شريف

افزايش 20 درصدى حجم قراردادهاى دانشگاه شريف در سال 88

پژوهشكده مهندسى پزشكى و سيستم هاى سلامت دانشگاه صنعتى شريف راه‌اندازى شد

نشست صميمانه معاون علمى رياست جمهورى با دانشجويان دانشگاه شريف

توجه ويژه دانشگاه صنعتى شريف به پژوهش هاى كاربردى و بنيادى

رئيس دانشگاه شريف: ايجاد انگيزه در نخبگان از آمار فرار مغزها مى‌كاهد

ارائه دستاوردهاى فناورانه دانشگاه صنعتى شريف در نمايشگاه نفت تهران