مرکز رشد شريف صفحه نخست

نبرد هنرمند

اگر مدام از کارهای ضروری‌تان طفره می‌روید، اگر هر روز کاری را انجام می‌دهید که می‌دانید به نفع شما نیست اما به انجامش عادت کرده‌اید، اگر کارهایتان را به فردا موکول می‌کنید، اگر می‌خواهید بدانید چرا همیشه ضروری‌ترین برنامه‌های روزتان را در آخرین دقایق شب انجام می‌دهید، اگر مدام برنامه‌هایتان تغییر می‌کند و هر روز با اولویت‌های تازه رو به رو هستید، کتاب «نبرد هنرمند» را بخوانید تا بدانید مشکل از کجا آب می‌خورد.

در این کتاب شما با نیروی قدرتمند و شیطانی آشنا می‌شوید. نیرویی که دائم به شما یادآوری می‌کند می‌توانید فعلاً کارهای مهم‌تان را کنار بگذارید و به استراحت بپردازید.

این نیرو استدلال‌های سفسطه آمیزی ارائه می‌دهد، دلایل به ظاهر منطقی می‌چیند، شرایط را برای شما آن‌طور که می‌خواهد تفسیر می‌کند، شما را به گمراهی می‌کشاند، انگشت روی نقطه ضعف‌های شما می‌گذارد تا شما را با خود همسو کند و به پیروزی دست یابد.