مرکز رشد شريف صفحه نخست

مديريت سرمايه‌گذارى (+متن كتاب)

- سرمایه‌گذاری عبارت است از  تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد.

- مهمترین عامل هر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری، تعیین رابطه میان ریسک و بازده مورد انتظار است.

-عوامل مهمی که بر فرایند تصمیم‌گیری در سرمایه گذاری تاثیر می‌گذارد عبارتند از عدم اطمینان در تصمیمات سرمایه‌گذاری، ماهیت جهانی سرمایه‌گذاری، محیط سرمایه‌گذاری و کارایی بازار.

-  سرمایه‌گذاران به منظور ارزیابی و تصمیم‌گیری باید این عوامل را دقیقا مطالعه و مورد بررسی قرار دهند ...

 - مطالب بالا بخشی از کتاب «مدیریت سرمایه‌گذاری» ترجمه دکتر رضا تهرانی است که یکی از کتابهای مهم در حوزه سرمایه گذاری می‌باشد.

اصل کتاب را به صورت پی دی اف می توانید از اینجا دریافت کنید.