مرکز رشد شريف صفحه نخست

نظم‌بخشى هيجانى

- هیجان های شما به دلایل زیادی اهمیت وافری دارند مخصوصاً اینکه هیجان‌ها، باعث بقای شما می شوند.

- مهارت‌های نظم‌بخشی هیجانی به شما کمک می‌کنند تا با واکنش‌های هیجانی خود به شیوه‌های موثرتر و جدیدتر مقابله کنید.

- به یاد داشته باشید شما همیشه نمی توانید احساس خود را کنترل کنید، اما می توانید واکنش خود به این احساس ها را کنترل کنید.

- نه مهارت برای نظم بخشی هیجانی وجود دارد:

-- هیجان هایتان را بشناسید.
-- بر موانع هیجان های سالم غلبه کنید.
-- آسیب پذیری جسمی تان را کاهش دهید.
-- آسیب پذیری شناختی تان را کاهش دهید.
-- هیجان های مثبت تان را افزایش دهید.
-- بدون قضاوت، به هیجان هایتان توجه آگاهانه نشان دهید .
-- با هیجان هایتان روبرو شوید.
-- برعکس تمایل های هیجانی تان، عمل کنید.
-- مشکلات را حل کنید.

مطالب بالا بخشی از کتاب "تکنیک‌های نظم بخشی هیجانی" ترجمه مرکز مشاوره دانشگاه تهران است که اصل کتاب را به صورت پی دی اف می توانید از اینجا دریافت کنید.