مرکز رشد شريف صفحه نخست

فنون مذاكره تجارى (+فيلم كوتاه)

فنون مذاکرات تجاری

نکات بسیار کاربردی و خلاصه در مورد مذاکره تجاری در فیلم زیر (کمتر از شش دقیقه) که توسط آقای دکتر نظری ارایه شده است.

نشانی:

http://www.aparat.com/v/3yFqj

 برخی نکات خلاصه:

عمدتاً افراد موفق (در شرایط مشابه کیفیت کالاو خدمات) از مهارتهای مذاکراتی بیشتری برخوردار بوده اند.

اقدامات لازم قبل از مذاکره:

- مخاطب شناسی: به جلسه ای نروید که نمیدانید افراد با چه نیازهایی روبروی شما هستند.

- توجه به طرفین مذاکره: این پیش فرض اشتباه است که طرف شما همه چیز را میداند

- احترام به مخاطب: اگر شما صحبت کردید باید به طرف مقابل هم فرصت دهید.

- معرفی اعضای تیم: اول به خوبی خودتان و اعضای تیم را معرفی کنید و بعد سراغ ویژگیهای کالا و خدمات بروید.

- انعطاف پذیری داشته باشید.

- دستور جلسه بسیار مهم است. قرار است به چه اهدافی دست پیدا کنید.

- قرار نیست در یک جلسه به نتیجه برسید؛ صبر و شکیبایی اهمیت دارد

- مانور مذاکره داشته باشید.