مرکز رشد شريف صفحه نخست

بازاريابى در خرطوم فيل

نخستین نکته منفی درباره یک بازاریابی  معمولی یا ضعیف، نگرش محصول‌گراست. نقطه ضعف عمومی 99 درصد شرکتهای دانش بنیانی که از مراکز رشد دانشگاهی سر برمی‌آورند همین است که با نگرشی تخیلی فکر می‌کنند که باید ایده طلایی خود را به محصول تبدیل کنند بدون توجه با این که آیا مردم نیز مانند خود شما شوق استفاده از چنین کالایی را خواهند داشت؟

روزهای نخستی که ما شرکتی برای نصب و راه اندازی ربات‌های صنعتی تاسیس کردیم فکر می‌کردیم مشتریان، با تقاضاهای پیاپیِ نصب  ربات از ما، درب شرکت را از پاشنه در خواهند آورد! چون ما در ایران اولین شرکت خصوصی در این زمینه بودیم.

فقط داشتن یک کالای برتر کافی نیست تا فروش آن در بازار، تضمین شده باشد بلکه شما باید به «باور » مشتری این اندیشه را تزریق کنید که بهره‌مندی از کالای شما چه مزایای بلندمدتی برای او خواهد داشت...

ادامه مطلب را می توانید در کتاب کوچک و مفید «بازاریابی در خرطوم فیل» نوشته آقای مهندس حسین مجدفر از دانش آموختگان دانشگاه شریف مطالعه فرمایید.

فایل کتاب را از اینجا دریافت کنید.