مرکز رشد شريف صفحه نخست

معنويت در كسب و كار

اینکه معنویت و دین، امور شخصی هستند و وارد کردن آن ها در کسب و کار جایگاهی ندارد، چالش برانگیزترین و بحث‌برانگیزترین مبحثی بود که در هنگام ایجاد کارگاه «قدرت مثبت اندیشی در کسب و کار» با آن روبرو شدم. در ابتدای برنامه، یک شرکت تحقیقات بازار، مطالعات گروه‌های هدف را در اطراف کشور انجام داد تا ایده آوردن برنامه معنویت محور به محل کار را آزمایش کند. نتایج گروه‌های هدف، به روشنی نشان داد که به دلایل متعدد، جایگاه کمی برای معنویت در کسب و کار وجود دارد.

اما نتایج مزبور مرا از علاقه‌ام به معرفی مثبت اندیشی به جامعه کسب و کار منصرف نکرد ولی منجر شد نگاهی جدی به طریقه ی وارد کردن مولفه معنویت در مثبت اندیشی بیاندازم.

کاملا جالب است که پس از  پنج سال انجام کار و اتمام مطالعه گروه هدف، ما موج عظیمی از علاقه به معنویت در کسب و کار را شاهد هستیم.

در کل، تحقیقات نشان می دهند که افراد در محل کار، خود را به عنوان انسان‌های کامل می بینند، یعنی آن که نمی توانند معنویت خود را قبل از ورود به محل کار کنار بگذارند ...

... یکی از حکایات اساسی در نشریه industry week بحثی بود درباره این که چگونه تعدادی از اهالی کسب وکار، ازمدیران اجرایی تا کارکنان عمومی، خصوصا هنگام روبه رو شدن با موقعیت های چالش برانگیز یا در وقت اتخاذ تصمیمات سخت، زمانی را برای صرف عبادت، تمرکز یا ژرف اندیشیدن می‌کنند. نیازی نیست برای کمک گرفتن از قدرت برتر خود (معنویت) منتظر عصرها یا آخر هفته ها شویم! این کار تنها چند دقیقه طول می‌کشد و می تواند راه مثمرثمری برای مدیریت کردن موقعیت های دشوار باشد.

منبع: قدرت مثبت اندیشی در کسب و کار  (نویسنده: اسکات ونترلا)