مرکز رشد شريف صفحه نخست

راهكارهايى براى رفع بى مسؤوليتى كارمندان

کارمندان بی مسؤولیت مستقیماً بر روی پیشرفت کار تاثیر میگذارند آنها با عدم توجه به کار و غیر جدی گرفتن آن باعث کاهش پیشرفت شده و کار را مختل میکنند. کارمندان و کارکنانی که از زیر بار مسؤولیت شانه خالی میکنند به تیم کاری آسیب رسانده و منجر به عدم موفقیت تلاش دیگر کارمندان هم خواهند شد. در هر شرکت یا سازمانی ممکن است از این قبیل کارمندان وجود داشته باشند که کار را چندان جدی نگرفته و کم اهمیت بپندارند. در هر سازمانی وجود فقط یک کارمند بی مسؤولیت باعث عدم تعادل و توازن درکار خواهد شد.

راهکارهای مقابله با بی مسؤولیتی کارمندان برای بهبود اوضاع، به مدیران کمک خواهد کرد تا بتوانند با این آفت کاری مقابله کنند. چشم پوشی از بی مسؤولیتی و یا نادیده گرفتن آن باعث بر هم خوردن نظم کاری میشود. مدیران باید اقدام فوری برای اصلاح رفتار غیر مسؤولانه کارمندان داشته باشند. می‌توان موارد زیر را برای اصلاح این مشکل در نظر گرفت:

1- تغییر رفتار مدیران

گام اول برای مقابله با بی مسؤولیتی کارمندان رفتار خود مدیران است. مدیران باید همیشه استانداردهای کاری و اخلاقی را برای کارمندان تکرار و بازگو کنند. اگر مدیری کار را جدی نگیرد، کارمندان هم آن را جدی نخواهند گرفت. اگر مدیریت، مسؤولیت‌پذیر نباشد، نباید از کارمندان توقع انجام کارها را داشته باشد.

2- یادآوری سیاست‌های کاری

به کارکنان سیاست های کاری را یادآور شوید. شما باید به کارمندان، بی مسؤولیتی آنها را تذکر دهید. مثلا به آنها فرصت دهید تا رفتار غیر مسؤولانه خود را اصلاح کنند. در سیاست های کاری نظم و انضباط از اهمیت بالایی برخوردار است که مسؤولیت پذیری هم جزء آنهاست. به کارمندان یادآوری کنید که بی مسؤولیتی آنها ممکن است باعث عدم همکاری شما با آنها بشود بنابراین باید تا حد امکان به کارمندان تذکر دهید.

3- تذکرات جدی به کارمند

اگر کارمندان بی مسؤولیت یا کارمندانی که کار را هنوز جدی نگرفتند زیاد شدند باید یک جلسه کاری ترتیب داده و بی مسؤولیتی را به صورت جمعی به آنها تذکر دهید. این کار تاثیر بیشتری دارد. به کارمندان تذکر دهید که عدم همکاری صحیح آنها منجر به مختل شدن کسب و کار خواهد شد و اثر سوء در روند کار خواهد داشت. تاخیر داشتن کارمندان یکی از نشانه های بی مسؤولیتی آنهاست نظم و انضباط در رفت و آمد بسیار مهم است بنابراین کاری که مدیران باید انجام دهند تذکرات جدی است.

4- توضیح خواستن از کارمند

از کارمندان بخواهید علت بی مسؤول بودن شان را توضیح دهند گاهی اوقات ممکن است عدم رضایت کارمندان از کار باعث بی مسؤولیتی آنها بشود از خود کارمندان راهکار بخواهید. شاید باید بیشتر از همیشه حواستان به کارمندان باشد. طرح ها و برنامه های کاری شما مستقیما روی روند کاری کارمندان اثر میگذارد بنابراین باید انتظارات خود را از کارمندان و نیز انتظاراتی که آنها از شما دارند، روشن کنید.

5- پیدا کردن علت اصلی مشکل

برای بهبود اوضاع کاری باید خوب فکر کنید مشکل از کجاست؟ گاهی اوقات مشکل از نوع مدیریت است که باعث بی مسؤولیتی کارمندان میشود. اگر بی مسؤولیتی کارمندان ادامه یابد قطعا نمیتوانید کار را پیش ببرید بنابراین باید دقت کنید مدیریت شما از کم و کاستی هایی برخوردار نباشد که کارمندان کار را جدی نگیرند. رفتار مناسب یک مدیر و اهمیت آن به کار حتی به جزییات باعث میشود کارمندان کمتر تنبلی کنند. مشکلات کاری را باید با صحبت و گفت و گو حل کنید این راهکار بهتری برای بهبود اوضاع کسب و کار خواهد بود.

منبع: banki.ir