مرکز رشد شريف صفحه نخست

كاربران كجاى صفحات وب را بيشتر نگاه مى كنند؟

تحقیقات نشان می‌دهد که اکثر کاربران اینترنت، صفحات وب را به صورت قالبی شبیه حرف F نگاه می‌کنند. دو خط افقی که پس از آن یک خط عمودی قرار دارد.

 F و یا همان fast! شاید کاربران اینترنت هم به طور ناخودآگاه صفحات را به صورت حرف F، که ابتدای کلمه‌ی fast است، برانداز می‌کنند. چشمان کاربران در طی چند ثانیه مطالب صفحه را با سرعتی بالا در قالبی خاص برانداز می‌کند.

نکته: در صفحات با محتوای انگلیسی(نوشتارهای از چپ به راست) F و در صفحات با محتوای فارسی(نوشتارهای از راست به چپ) حرکت به صورت ᖷمی‌باشد.

در آخرین مطالعات گروه نیلسن نورمن، 232 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند و حرکت چشمان آن‌ها بر روی هزاران صفحه اینترنتی بررسی شد. مطالعات نشان داد که حرکت چشمان آن‌ها تقریباً در مطالعه این صفحات ثابت است. این حرکت تقریباً شبیه حرف F است و در طی 3 مرحله انجام می‌شود.

- در اولین حرکت، چشم یک حرکت افقی در بالای صفحه انجام می‌دهد (خط بالای حرف F).

- در حرکت دوم، کاربر کمی صفحه را پایین می‌آورد و دوباره یک حرکت افقی دیگر را انجام می‌دهد. اما طول این خط از خط مرحله اول کمتر می‌باشد (خط دوم حرف F).

- در حرکت نهایی، کاربران یک خط عمودی از بالا تا پایین را بررسی می‌نمایند. این حرکت در برخی موارد می‌تواند سریع و در برخی موارد کند باشد -بسته به محتوای صفحات

همان‌گونه که در تصاویر مشخص است، حرکت چشمان کاربران همیشه به صورت 3 خط گفته شده نیست. در برخی از موارد حرکات چشم کاربران بیشتر شبیه حرف E است تا F. در برخی از موارد دیگر، حرکت چشم شبیه حرف L است. اما در بیشتر مواقع حرکت شبیه همان حرف F می‌باشد.


​در تصویر بالا سه صفحه مختلف با کاربری‌های متفاوت مشاهده می‌شود.

- سمت چپ: صفحه “درباره ما” در وب سایت یک شرکت

- وسط: صفحه مربوط به یک کالا

- سمت راست: صفحه مربوط به نتیجه‌ی جستجو

اگر به الگوهای بالا نگاه کنید، تمامی آن‌ها به نحوی شکل F را در خود حفظ می‌کنند. البته که برخی تفاوت‌های جزیی در آن‌ها وجود دارد. در تصویر وسط، خط دوم F کمی کوتاه‌تر است و این به خاطر عکس محصول است که توجه بیشتری را به خود جذب می‌کند.

 در تصویر سمت راست، خط دوم F بلندتر از خط اول آن می‌باشد که به خاطر بلند بودن عنوان در خط دوم F می‌باشد. در این مثال، هر دو خط برای کاربران جذابیت یکسانی دارد، اما به دلیل بلندتر بودن دومی، خط آن نیز بلندتر می‌باشد.

 نکاتی که از تحقیق بالا به دست می‌آید:

- کاربران همه‌ی متن‌های یک صفحه را نمی‌خوانند

- دو بند اول باید مهم‌ترین اطلاعات را به کاربر برساند

- رعایت به کارگیری عنوان‌ها، پاراگراف‌ها و Bulletها را در نوشته‌ها امری مهم می باشد - این کار باعث می‌شود تا عناوین مهم به چشم کاربران جلوه کنند.

منبع: shift.ir