مرکز رشد شريف صفحه نخست

ماهنامه تدبير

ماهنامه تدبير، توسط سازمان مديريت صنعتى با هدف انتشار روزآمدترين مفاهيم و دانش مديريت در ميان مديران، كارشناسان و مشاوران بنگاه‌ها و سازمان‌ها، دانشجويان و استادان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالى كشور،از اوايل سال 1369 پى در پى و بدون وقفه چاپ و منتشر شده و با انتشار دويست و دهمين شماره در آبان ماه 1388، بيستمين سال حيات علمى و فرهنگى خود را سپرى مى‌كند.

تدبير كه به گواه خوانندگان، معتبرترين و پرمخاطب‌ترين نشريه تخصصى مديريت در كشور است، هدف نخست خود را خدمت به گروه‌هاى مختلف، از راه آموزش مديران و دانشجويان مديريت، به عنوان مديران آينده كشور و نيز استادان دانشگاه به منزله مسئول پرورش و تربيت مديران آينده، قرار داده است.

تدبير همواره در تلاش است تا ضمن ارائه جديدترين نظريه‌ها و تئورى‌هاى دانش مديريت مفاهيم كاربردى و تجربه‌هاى ارزشمند مديران را نيز در هر شماره، در قالب ميزگرد و گزارش‌هاى داخلى به خوانندگان عرضه كند كه نظرخواهى‌ها، بيانگر استقبال فراوان مخاطبان از انتشار اين گونه مطالب، در حوزه مديريت بومى است.

به طور خلاصه مى‌توان ماموريت تدبير را در چهار بند به اين شرح خلاصه كرد: ايفاى نقش موثر در ارتقاى كيفيت مديريت كشور، كمك به تعالى سرمايه‌هاى فكرى، اجتماعى و معنوى سازمان‌ها (سرمايه‌هاى نامشهود)، كمك به توليد ادبيات مديريت بومى، توليد مسائل مديريتى و شناخت حل مسائل، تلاش در جهت كاربردى كردن نظريه‌ها و ديدگاه‌هاى نوين مديريت در كشور. اكنون تدبير محصول فرهنگى(مجله) خود را در دو قالب: نسخه چاپى و سى دى عرضه مى‌كند و در نظر دارد با توجه به تقاضاى روزافزون خوانندگان، در آينده نسخه الكترونيك، را نيز به خدمات علمى و اطلاع‌رسانى خود بيفزايد.

لينك ماهنامه: http://www.imi.ir/DepartmentOfCounseling/Publishing/SitePages/TADBIR.aspx