مرکز رشد شريف صفحه نخست

گفتگوى مدير مركز رشد دانشگاه شريف با دوماهنامه صنعت پويا

هدف اصلى ارتباط صنعت و دانشگاه؛ توليد ثروت و كاربردى نمودن فناورى‌هاى ايجاد شده در دو سطح ملى و بين المللى است. جهت دريافت متن كامل اين گفتگو اينجا را كليك نماييد.