مرکز رشد شريف صفحه نخست

شرايط اوليه پذيرش

• داشتن ايده محورى: ايده محورى، محصولى است كه مى خواهيد طى مدت استقرار در مركز رشد ايجاد كنيد يا توسعه دهيد.

• نوآورى فناورانه: تحقق ايده محورى مستلزم نوآورى در حوزه فناورى باشد.

• داشتن طرح كسب و كار براى ايده محورى: اين طرح، علاوه بر تشريح ابعاد و ارزش علمى-فنى ايده محورى، اقتصادى بودن سرمايه گذارى بر روى آن را توجيه مى كند.

• داشتن گروه كارى: حضور تمام وقت حداقل 2 نفر دانش آموخته مقطع كارشناسى (داراى تخصص مرتبط با ايده محورى) در گروه كارى ضرورى است. (توضيح: گروه كارى مى‌تواند يك شركت ثبت‌شده يا هسته اوليه شركتى باشد كه در آينده نزديك به ثبت خواهد رسيد.)

• تاريخ ثبت شركت: شركت‌هايى مى‌توانند در اين مركز مستقر شوند كه از زمان ثبت آنها بيش از 5 سال نگذشته باشد.

• محل اقامت: اقامتگاه قانونى شركت و محل سكونت حداقل 2 نفر از كارشناسان تمام وقت گروه كارى در محدوده استان تهران باشد.

• خدمت سربازى: مسأله خدمت سربازى نبايد مانعى براى اداره كسب و كار و فعاليت اعضاى اصلى گروه كارى باشد.

• دانشجويان، فارغ التحصيلان و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتى شريف در اولويت پذيرش هستند.

• اعضای هیئت علمی دانشگاه در صورتی می‌توانند سهامدار شرکت باشند که موافقت‌نامه رئیس دانشگاه را در این خصوص ارایه نمایند.